Stadhouder Willem III school

Bijbelgetrouw,
professioneel & liefdevol

We zijn een basisschool in Hendrik-Ido-Ambacht met drie kernwaarden hoog in het vaandel. Dat zijn:

Hartelijk welkom op de site van Stadhouder Willem III-school te Hendrik-Ido-Ambacht. 
  
Als u wilt reageren op onze website, vragen of opmerkingen heeft, dan stellen wij dat op prijs. 
 
Hartelijke groet namens alle collega’s, 

A. Plaisier

schoolleider

Link voor video.

Informatie

Blijf op de hoogte

Agenda

Contactgegevens

Bezoek- en postadres
Sandelingenstraat 17
3342 BL
Hendrik-Ido-Ambacht

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten.  

Oudercommissie

Voor verschillende zaken op en rondom school is er op de Stadhouder Willem III School een oudercommissie actief.

Wat is de MR?​

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf….

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur…

Wat is de oudercommissie?

De oudercommissie wordt o.a. ingezet bij het regelen van overblijfmoeders, de verkeersveiligheid rondom school o.a. door middel van het regelen van een team brigadiers, het organiseren van een spelletjesmorgen met koningsdag, de controles op hoofdluis, het jaarlijkse schoolreisje, en de halfjaarlijkse schoolschoonmaak.

Daarnaast fungeert de oudercommissie als spreekbuis tussen ouders en school. Voor vragen, tips en opmerkingen kunt u bij één van de leden van de oudercommissie terecht. U mag de leden van de oudercommissie persoonlijk aanspreken, of mailen.

BIJBELGETROUW, PROFESSIONEEL & LIEFDEVOL

Voeg uw header hier toe