Protocol najaarskinderen

De 1 oktobergrens wordt niet meer gehanteerd. Een leerling moet in 8 jaar tijd een ononderbroken ontwikkeling doormaken op de basisschool. Er zijn kinderen waarvoor wij beredeneerd en in overleg met ouders een andere keuze maken. Speciale aandacht moet uitgaan naar de zgn. herfstkinderen. Het zijn de kinderen die in oktober, november of december jarig zijn.

Algemene uitgangspunten:

Overgang groep 1-2

Overgang groep 2-3

Uit het overgaan naar groep 2 mag niet automatisch de conclusie worden getrokken dat de leerling een jaar later ook door gaat naar groep 3. Kinderen moeten zich blijvend positief ontwikkelen. Tijdens de contactavond in januari worden de kansen duidelijk met ouders besproken. Rond de voorjaarsvakantie nemen we een voorlopige beslissing over de overgang naar groep 3. In mei wordt in overleg met ouders een definitieve beslissing genomen.

Naar groep 3 Bespreekgeval Blijft in groep 2
Lijnen: geletterdheid, gecijferdheid, logisch denken, auditieve waarneming en taakgerichtheid. Ontwikkelingsniveau van 6 jaar of ouder. Ontwikkelingsniveau van 5,8 - 6,0 jaar. Ontwikkelingsniveau onder 5,8 jaar.
Overige lijnen Ontwikkelingsniveau van 5,6 jaar of ouder. Ontwikkelingsniveau van 5,4 - 5,6 jaar. Ontwikkelingsniveau onder 5,4 jaar.
Cito taal voor kleuters A of B-score C of D-score D of E- score
Cito rekenen voor kleuters A of B-score C of D-score D of E- score

Met het oog op de ‘ononderbroken’ ontwikkeling is het van belang dat een leerling, die voor de tweede keer groep 2 doet een aangepast programma krijgt om de voorsprong op de nieuwe groep 2 te behouden en later een goede start te kunnen maken in groep 3. 

Dit wordt vastgelegd in een hulpplan voor de lange termijn.