Stadhouder Willem III school

We zijn een school met zo’n 220 leerlingen. Een enthousiast team van ruim 25 personeelsleden, die lesgeven in 9 groepen. Een school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen. En zo wordt gewerkt aan vakinhoud en aan sociaal emotionele ontwikkeling. Bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid. 

Wie was Stadhouder Willem III?

Op 14 november 1650 werd Willem III in Den Haag geboren. Een week na het sterven van zijn vader. Veel mensen zongen dat Willem III nu maar stadhouder moest worden. “Al is ons prinsje nog zo klein, al-evel zal hij stadhouder zijn!“.  

De regering, onder leiding van Johan de Witt, wilde niet dat Willem III stadhouder werd en daarom zorgden zij niet zo goed voor hem. Tot het rampjaar 1672 wisten Johan de Witt en anderen het Stadhouderloze Tijdperk te rekken. In 1672 kwam er oorlog. Onze schepen waren heel goed, maar het leger was niet sterk. Het Franse leger van de Zonnekoning Lodewijk XIV veroverde bijna heel Holland. De mensen wisten zich geen raad. In de plaats Veere in Zeeland riep de bevolking Willem III uit tot stadhouder. De ene stad na de andere volgde. De band “Nederland en Oranje” was hersteld. Eindelijk werd het Franse leger gestuit. De Heere gaf telkens opnieuw uitkomst en gebruikte stadhouder Willem III om de vijanden te verdrijven. Toen Willem III 27 jaar oud  was, trouwde hij met zijn 15-jarig nichtje. Zij was de Engelse prinses Mary Stuart, dochter van de rooms-katholieke koning van Engeland, Jacobus II. Willem III is het instrument in Gods hand geweest om het protestantisme in Europa te redden van de ondergang.   

Het doel van de school

Het doel van ons onderwijs is de vorming van de mens, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst.  

Als reformatorische basisschool staan we midden in een veranderende maatschappij. Onze kerntaak houdt in dat we al onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs geven.  

Schooltijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 – 15.00 uur

8.30 – 15.00 uur

8.30 – 12.30 uur

8.30 – 15.00 uur

8.30 – 12.30 uur

Het team

Het team van de Stadhouder Willem III school bestaat uit: twintig groepsleerkrachten, inclusief parttimers. Daarnaast is er één schoolleider, zijn er twee internbegeleiders,  vier onderwijsassistenten, één klassenassistent, één administratieve kracht en één conciërge werkzaam. 

Dhr. A. Plaisier

Schoolleider

Mw. A. Aarnoudse - van Es

Leerkracht groep 5

Mw. M. Aarnoudse

Leerkracht groep 6

Mw. R. van der Baan-Otten

RT-leerkracht

Mw. L. Bezemer

Leerkracht plusklas

Mw. G. van Dalen-Plaisier

Klassenassistent / conciërge

Dhr. W. Hagendijk

Conciërge

Mw. A.M. ten Hoor- de Gelder

Leerkracht 1b/2b

Mw. J.W. Hovestad-van den Berg

Leerkracht groep 3

Mw. R. Janse-van Leeuwen

Leerkracht groep 5

Mw. A. Jansen-Groeneveld

Administratie

Mw. L. de Jong

Onderwijsassistent

Mw. E. van Dijke-Kaars

Onderwijsassistent

Dhr. A. Kievith

Leerkracht groep 4

Mw. M.J. Kuiper-Quaak

Leerkracht groep 4/ Teamleider onderbouw

Mw. I.A. de Leede- van Namen

Leerkracht groep 2a

Mw. M. van Liere-Olieman

Leerkracht groep 1a

Dhr. J. Molenaar

Leerkracht groep 7 / gymleraar /ICT-Coördinator

Mw. W. Nieuwenhuijse-de Bode

Leerkracht groep 6

Mw. E. Nobel

Leerkracht groep 1b/2b

Mw. M. Peters-Hoek

Leerkracht groep 8

Mw. C. den Ouden

Onderwijsassistent

Mw. M. Ruit

Leerkracht groep 3/ Intern begeleider onderbouw

Mw. H. Stout-Vliegenthart

Leerkracht groep 2a

Mw. C. Verboom-Broer

Leerkracht groep 8 / Teamleider bovenbouw

Mw. M. Vogelaar

Onderwijsassistent

Mw. J. Voorwinden

Leerkracht groep 7/ Intern begeleider bovenbouw

Mw. E. Voorwinden

Leerkracht groep 5

Mw. L. Westerveld- van Koppen

Leerkracht groep 2a

Mw. M. Zoutewelle-Baars

Leerkracht groep 1a

Informatie

Blijf op de hoogte

Agenda

Contactgegevens

Bezoekadres

PC Hooftsingel 7

3341 TC

Hendrik-Ido-Ambacht

Bestuur

van de VVOGG

Algemene informatie

Onze school is één van de twee reformatorische scholen in Hendrik-Ido-Ambacht. Onze school gaat uit van de ‘Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag’. (VVOGG).

Schoolleiding

De dagelijks leiding van de scholen berust bij de schoolleiders van de scholen. Dhr. A. Plaisier is de schoolleider van de Stadhouder Willem III school.

Bestuursleden

Dhr. J.G. Janssen
Dhr. H. Peeman
Dhr. A. Griep
Dhr. M. Bal
Dhr. A. van de Breevaart
Dhr. D. Verheij
Dhr. H. Visser

 

Functie

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
 

ANBI-status

De VVOGG staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:
RSIN: 002551147
KvK-nummer: 40321511
Postadres van de vereniging:
Postbus 379
3340 AJ Hendrik-Ido-Ambacht

De Doelstelling

De school wil christelijk onderwijs op reformatorische grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijke organisatie

De leiding van de school ligt in handen van het toezicht houdend bestuur dat de meeste bestuurlijke taken heeft gemandateerd met het BMT.