Informatie

Op deze pagina vindt u verschillende links naar allerlei informatie over onze school.

Ziekte, verlof en verzuim

Recht op verlof. Hoe zit dat? 

Ouders zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een school en dat hun kind de school daadwerkelijk bezoekt. Leerlingen die 5 jaar zijn moeten naar school. Leerlingen die 4 jaar zijn mogen naar school. U vindt alle gegevens over de wettelijke kanten van schoolverlof onder Leerplicht | Rijksoverheid.nl Hieronder volgt een toelichting op een aantal onderwerpen.

Bekende redenen om te verzuimen zijn ziekte, bezoek ziekenhuis, arts, tandarts, orthodontist, enz. Wij willen u vragen om afspraken zoveel als mogelijk buiten schooltijden te maken. Als het niet anders kan, moet u dit doorgeven aan school. Dat kan via een melding via Parro aan de groepsleerkracht, waarop de tijd en reden staan vermeld. U kunt dit ook telefonisch doen, voor schooltijd tussen 08.00 en 08.30 uur (op maandagmorgen tussen 8.00 en 8.15 uur is er weekopening van het personeel, dan zijn we niet bereikbaar).  Wilt u erbij vermelden wat uw kind mankeert? Bij een aantal ziekten moeten wij dat doorgeven aan de GGD.

Wanneer een leerling niet op tijd op school is (en er is geen melding gemaakt van ziekte of verzuim) wordt er contact met u opgenomen. Als schoolleiding zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot strafvervolging.

Via onderstaand formulier is het mogelijk om verlof aan te vragen. Hier vindt u de verlofredenen. Vraag verlof minimaal 4 weken van te voren aan! Het ingevulde formulier kunt u mailen naar algemeen@stw3school.nl

Downloads

Handige overzichten

Goedkope software

Korting voor alle ouders bij SURFspot.nl

SURFspot.nl is dé ICT-webwinkel voor het basisonderwijs waar ouders en medewerkers met veel korting officiële software en andere ICT-producten kunnen bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90% en dat wil de school jullie niet onthouden!

Lezen

Lezen is leuk!

Als Stadhouder Willem III school zetten we erg in op het leesonderwijs. Landelijk gezien loopt het leesniveau terug. Als school gaan we daarom de komende tijd extra aandacht geven aan het leesonderwijs. Door meer te lezen én door te laten zien dat lezen leuk is!

Aanmeldingsformulier

Schrijf uw kind in

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor onze school? Dat kan via het onderstaande inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier worden allerlei administratieve en wettelijk vereiste gegevens gevraagd. Ook vragen we van u om de grondslag en doel van onze school te onderschrijven. Deze vertrouwelijke gegevens worden op school bewaard en verwerkt. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar Arja Jansen via AMEJansen@stw3school.nl