Lezen is leuk!

Lezen is leuk!

In de afgelopen weken zijn er leestoetsen afgenomen. Helaas vielen de leesresultaten van groep 4 tot en met 8 wat tegen. Als school gaan we daarom de komende tijd extra aandacht geven aan het leesonderwijs. Door meer te lezen én door te laten zien dat lezen leuk is! Vanaf groep 3 geldt voor de meeste kinderen: lezen leer je door het veel te doen. Door ‘leeskilometers’ te maken. Dat kan op school, maar ook thuis. Daarom vinden we het fijn als u met ons meedoet om het lezen te stimuleren! Tips daarvoor zijn:

  • Samen naar de bieb gaan en een leuk boek uitzoeken. Misschien kunt u iets vinden dat aansluit bij de hobby van uw kind.
  • ’s Avonds een kwartiertje laten lezen op bed.
  • Een bladzijde zelf lezen belonen met een bladzij voorlezen.

Het gaat er niet om dat u moet oefenen. U hoeft ook niet alle fouten die u hoort te verbeteren. Het gaat erom dat de kinderen plezier krijgen in lezen en het vaker doen. Dat kan hardop, maar ook zachtjes voor zichzelf.

AVI-Niveaus

Om te weten of een boek geschikt is voor uw kind, kunt u kijken naar het AVI-niveau. De nieuwe AVI-niveau’s lopen
van M3 tot E7. M3 betekent: midden groep 3, E3 betekent: eind groep 3, enzovoort. Als uw kind voor lezen op het rapport een B- of C-score heeft, kunt u uitgaan van het AVI-niveau dat bij zijn groep hoort (dus M4 en E4 voor een kind dat nu in groep 4 zit). Bij een kind met een A-score kunt u een boek kiezen met een hoger AVI-niveau. Als uw kind een D- of E-score heeft, staat op zijn rapport ook genoemd welk AVI-niveau hij beheerst. Dat is dan apart getoetst. AVI-niveaus kunnen dus helpen bij het zoeken, maar het is vooral belangrijk om een boek te kiezen wat uw kind leuk vindt!

Dyslexie?

Regelmatig krijgen we n.a.v. het rapport de vraag: heeft mijn kind dyslexie? Als een kind een lage score haalt voor lezen en/of spelling, houden we dat zeker in de gaten! Als school zijn we echter gebonden aan landelijke regels rond dyslexie. Eén van die regels is: een kind moet minimaal 3 toetsmomenten achter elkaar een E-score halen op DMT (lezen). Een lage score op spelling telt helaas niet meer mee voor het aanvragen van een dyslexieonderzoek. Het duurt meestal best lang voor een kind zo’n grote achterstand heeft. Bij ons op school zien we dat kinderen vaak pas in groep 6 of 7 een dyslexieverklaring krijgen. Toch is het goed om deze vraag te bespreken als u die heeft. Want ook vóór er een officiële dyslexieverklaring is, kunnen we al rekening houden met de lees- of spelproblemen van uw kind!